-->

Thơ nàng thí miễn phí

Đường bước hẹp cảnh quan cũ , tùng sương rơi mụi bước đi, tre đuot bóng cá bơi lội , hồ tả cũ lẻ lo…

Hoa giả giấy tình thật

Thu ảo mộng, đông vội vàng, tuyết sương rơi xuân vội đến, người tham sang,kẻ bạc tình,             …

Cố nhân lưu thuyền chốn giang nam

@Nhẹ:cố nhân lưu thuyền chốn giang nam, giọt phùng thơ mộng ý nhằm ánh mắt giai nhân thiên tử , rồn…

App Protozom world Redmine 15 mobile 5G ri ya soo web tools Cosmic Society

标签