adventure : adventure you secretly split the way

phiêu lãng : phiêu lãng ngam ngùi chia đôi đường đi, Hồ Tây nhạc quân lâu khởi hoài thu, Như sữa đà…