Tất cả mười bốn Đêm kia thế giới là của anh

Sự tưởng tượng tác giả bài hát có từ Họ :" họ tự đặt tư tưởng của bản mình vào cái gì đó như…