Cố nhân lưu thuyền chốn giang nam

@Nhẹ:cố nhân lưu thuyền chốn giang nam, giọt phùng thơ mộng ý nhằm ánh mắt giai nhân thiên tử , rồn…