super-small triangle suu Nhi

Kim Cương có hình thù tam giác nhỏ cực hiếm, mới được tìm thấy, Kim cương đang hình tách ra khỏi lớ…