Lưu lạc nhân sinh kiếp bất phùn (sóng truyền)

Lưu lạc nhân sinh kiếp bất phùn, Tên ai không gỡ Đối bán thân, Bạch tượng Hà Sa giác bồ đề, Giác n…