Thơ nàng thí miễn phí

Đường bước hẹp cảnh quan cũ , tùng sương rơi mụi bước đi, tre đuot bóng cá bơi lội , hồ tả cũ lẻ lo…