Tôi là người trung quốc và muốn cưới vợ Việt Nam

Tôi là người trung quốc, đám cưới vợ Việt Nam, theo chồng về Trung Quốc,Dum woob.�����������������…