Thành phố chọc trời phi cơ hóa

Phong cảnh thiên đường trong mơ, kỷ nguyên trong mơ, hiện đại hóa công nghiệp hóa, giải trí, tàu sâ…