-->

The Fall of Mankind begins owl

Giả thuyết về sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại III người cú . Kể từ thảm họa vừa qua đã ảnh hưởng đến dân số trái đất là 165 triệu người. phát ra từ Sao Nitơ làm rung chuyển từ trường Trái đất và làm nguội tầng ozone, khiến bầu trời Thái Bình Dương có tuyết và làm dày tầng ozone và lấp đi lỗ hổng thiếu hụt mà từ đó sự sống của nhân loại , người ở vùng bị ảnh hưởng có khí hậu ° được khoa học tìm thấy các nhà nghiên cứu vào thời điểm nền văn minh nhân loại sụp đổ -0√amN người không còn muốn sống ở những thành phố chỉ hứng chịu một thảm họa một số người ở lại vì không thể rời quê hương đã học cách sống và quen với cuộc sống khí hậu khắc nghiệt, các thành phố bị bỏ hoang và được mệnh danh là thành phố 'người cú', những người bị cô lập cũng được mệnh danh là 'người cú'. Không có cổ phần compy. Giả thuyết về sự sụp đổ của loài người II đến từ một ngôi sao tên là Nitơ .