-->

Hoa giả giấy tình thật

Thu ảo mộng, đông vội vàng, tuyết sương rơi xuân vội đến, người tham sang,kẻ bạc tình,             Trăng rằm mười sáu gọi mặt hồ, đồi núi hoang sơ đôi chim én, múa hát lã lơi gợi xuân về,Hoa đào thắm rộ cuốn ánh nhìn, ngước nhìn đôi ngỗng tạo duyên tình, 
Hoa giả tình thật

Lài một bước phạm hồn trần phi yến múa địu múa lã lơi, hoa giả tình thật đời ái hey 
khung cảnh trong người hiện tình cũ phố cũ đèn gợi ý tỷ nghìn thơ.
Phố cũ lài xa xâm ngước nhìn người lài thương tình.