-->

dream of spring love 春爱梦mộng tình xuân

雾湖动了春爱梦,dream of spring,spring love, love,mộng tình xuân

 

Dịch tiếng Việt ( sương mờ hồ nước Động đậy,áo thế thân không người đến,áo của nàng chưa vội thay,ảnh đèn dầu sao ấn tay,lung linh thay đôi mắt nàng, chẳng lẽ sương người thương thầm ,ước một bước địu bộ Trà, ấn Đồ thương trong bức vẽ ,làm thêm màu không thân phận, ngước nhìn chàng đã đổi hình, không phải thay người thân phận, lục phân thập nhị bộ địu,mộng tình xuân mơ chưa vội,sao biết được người không đến,tạ búp nghĩa người rót trà, hơi ấm nồng tuyết sương rơi,kẻ đứng đợi người phương xa ,người đứng đợi tuyết đã rơi)

雾湖动了,春爱梦,dream of spring,spring love, love, dream,mộng tình xuân,mộng tình, tình xuân,

(mộng tình xuân)