-->

The most beautiful ao dai in Asia

The most beautiful ao dai in Asia : autumn is filled with the silhouette of a white ao dai on the highlands, in winter the cold dew falls, her lips melt in dreams, breaking into the cry of a spring afternoon, in summer the autumn pond is cold with no one watching, Who is the rain falling? ? soothe the hearts of high-mong people (Tibetan Cao Mong) 
Áo dài đẹp nhất châu á : mùa thu đượm bóng áo dài trắng cao nguyên, mùa đông sương rơi lạnh giá môi nàng mộng tan, vỡ hòa tiếng khóc buổi chiều xuân , Mùa hạ ao thu lạnh lẽo không người trong coi, Mưa rơi Ai ? dịu lòng người cao mông ( Cao mông tây tạng )