-->

super-small triangle suu Nhi

Kim Cương có hình thù tam giác nhỏ cực hiếm, mới được tìm thấy, Kim cương đang hình tách ra khỏi lớp thạch non để hoàng thiện lớp vỏ cứng rắn hơn, Kim Cương có tên super-small triangle suu Nhi. Thông tin lẫn Kim Cương theo dõi để biết thêm mới về ) super-small triangle suu Nhi ( ....