-->

Vô danh thiên địa thủy

Vô danh thiên địa thủy thủy khả danh danh phi thường thủy khả thiên thiên phi thường thiên hỏa thủy thủy phi thường *thì dương nước biển Ngọc lục bảo tham sanh *