-->

ung dung tự tại chốn hoang vu

Sương khói mờ ảo tại thế nhân, chữ nhân chẳng muốn Kiếp thế thân,  nghiệp tổ tổ phụ đại khổ hành, Lụy còn muôn kiếp kiếp vận thay, tre xếp toạ bàng tựa tựa mặt hồ,ung dung tự tại chốn hoang vu...... Tình không bên đề lựa giọt thiên, Ngữ ngao con trời hàm hại khẩu,