-->

Tất cả mười bốn Đêm kia thế giới là của anh


  Sự tưởng tượng tác giả bài hát có từ Họ :" họ tự đặt tư tưởng của bản mình vào cái gì đó nhưng không biết họ như thế nào , chẳng hạn như :" trăng mây gió" , đâu : từ áp đặt chính chữ vào một lối ° cũng như tự hỏi bán thân mình vị trụ như " bầu trời có lớn đi chăng nữa anh cũng không thể với tới em được " , từ cần : sự che chở cho vị thế từ ngữ mạnh dạng & tăng cường địu khi đọc chữ trọn cả câu " , từ tôi : " Tự hỏi bán thân mình về sự giấu đi trong thâm tâm chính mỗi con người, từ giữa : " trung tâm sự vật ,sự việc, hay gọi sâu xa hơn là giữa khoản không khí, khoảng không vũ trụ hay không thể của thể không có gì cả cũng có trung tâm của ✓không có gì cả ✓ ", từ phố : "hội", Từ xa lạ : " lạ lẫm, khuất thị, không cảm nhận được, sự cảm nhận không còn theo ý muốn cũng được gọi xa lạ " ✓ Dù mặt trăng có tròn không rằm, Tất cả mười bốn Đêm kia thế giới là của anh ✓