-->

Sự sụp đổ của loài người Giả thuyết khởi nguyên luân hồi "V. Clow. "

Sự sụp đổ của loài người Giả thuyết khởi nguyên luân hồi "V. Clow. " Sự hội tụ của ánh sáng và bóng tối, năng lượng bất tử" Sự diệt vong kéo dài tưởng chừng như không là gì, hơn một nửa số người trên trái đất đang phải sống trong chiến tranh, đặc biệt là ở một số khu vực trên thế giới. Châu Âu và Châu Mỹ, Tây Á đang đấu tranh cho một phát minh để làm chủ vũ trụ, 


 đi đến những ngôi sao có sự sống như trái đất để định cư vì trái đất chỉ còn lại mầm bệnh mà không có vắc-xin , vì một kháng sinh được tạo ra bị biến đổi. Gen của con người không thể thích nghi giống ban nguyên, những người đang sống rơi vào thế bế tắc vì không còn kết nối với sự thông thái đầu tiên của trái đất nơi đã tạo ra nền văn minh qua nhiều thế hệ khiến hơn một nửa dân số trái đất chết vì chiến tranh và bệnh tật. 125 triệu người sống sót một phần ở Châu Phi, một số ở Úc, nóc nhà của thế giới và Hyvienquoc. Con người là Hyvienquoc mới được sinh ra Đặc biệt họ là người có thể tự do " sự kiện ". Người Clow một thuật viết tắc màu da " bạch tạng " hai bộ gen của loài người mới, da như màu dương trời vậy , người hữu cơ màu lá cây, họ có thể sống kịp thời để thích nghi với môi trường sống trên trái đất là gen được chọn lọc để tạo ra các quần thể còn lại trên trái đất , những người được chọn khi họ đặt chân đến đâu ? sự biến đổi về tự nhiên lớn về mặt tích cực ( không khí , nước biển tạo làm mới sự kiện sơ nguyên "màu xanh nước biển" ) * No more * V. không chia sẻ. The Fall of Mankind Begins V. Clow's Fall and Reincarnation Hypothesis. "The Convergence of Light and Darkness, Immortal Energy" The protracted demise seemed to be nothing, more than half of the people on earth were living at war, especially in some areas of the world. Europe and America, western Asia are fighting for an invention to master the universe, go to life-bearing stars like the earth to settle because the earth is left with only pathogens without a vaccine because of a When an antibiotic is created, it mutates. Human genes could not adapt like the people who died above falling into a stalemate because they were no longer connected to the earth where they created civilization over many generations, causing more than half of the earth's population to die because war and disease. 125 million people survive partly in Africa, some in Australia, on the roof of the world and Hyvienquoc. Humans are the newly born Hyvienquoc Especially they are the ones who can freely *conceive events*. The Clow people are two genomes of the owl and organic they can live in time to adapt to the habitat on earth is the gene selected to create the remaining populations on earth * No more * V. not share compy.