-->

Lưu lạc nhân sinh kiếp bất phùn (sóng truyền)


 Lưu lạc nhân sinh kiếp bất phùn, Tên ai không gỡ Đối bán thân, Bạch tượng Hà Sa giác bồ đề, Giác ngộ ám sinh lộ ám kim, Gia cát bất tử thơ ám mây, Thuần khiết bất tử Hắc long giang, Hắc trầm nguyên Sinh ám tơ tằm, Nhục nguyệt bán thân toạ hắc bạch, Phiêu bạc trung mây lộ thân phận, Trời cao minh chứng lộc bỗng tề, Cởi gió vào mây lộ thị nam, vải rồng hắc khẩu kim kê bộ, Ngủ bộ khang hy giới bất tuân, Thủ lệnh tam Kỳ phổ Độ phân, rã rời thể kiếm tiền hàn dược, phẩm từ gian bản thân hình Hải, Dương tan vỡ vụn vặt liên quân, sự thuần khiết trải nghiệm tuyệt đại, bộ khang thịnh vượng trên sóng truyền. ( Thơ thiên giới). Nghệ rừng hoang sơ lửa ám hồn, sương rơi ảo nghệ năng bát tuần, lửa phủ tam thế Phật bất phân, rã đông phong tà lộ áo rừng, ngâm thơ đàm đạo tứ xuyên gia, thái ất chân nhân vân trắng bay, ngủ bộ phân kỳ nhị lang thần, vẻ sâm mắt đểu phi giới tính,  yểu điệu thục nữ tỷ ám thân, hình hạt hồn dạo đại ký sự, thuần khiết tuần hoàn hoa nở rộ, Nhụy Hoa tảo Thiên Hạ mụi ngọc, nhất bái thiên địa sinh quốc toản, Nam kỳ Việt Quốc đại mông loa, Nhiên ý thức tỉnh thất Hạ phàm, Thiên cơ sở kiếm thể dược tiên, ngủ  hồn tam thất nhất chỉ luân, Toạ thần cơ ngụ thể nhập nghiệp, thiên cơ ngụ ý hạt bẫm Sinh. 

# Bướm khơi nguồn gió hạt thả bay, Lênh đênh sóng biển mặn đầu môi, chắt chiu hạt gió vị nồng nà, Li ti bọt biển nụ mám râu, mị yêu cua đá tại bám vôi, Hạt tưởng đông hải yêu mụ mị, nhẫn nại làm thơ gió khê đá, Li ti bụi vàng ảnh kim thuật, Đồng ý bán thân hải đông cung, Nhấp nhô sóng biển theo Việt ý, ngủ ngữ khuynh đảo tại trời nam, Kinh thủ lăng Vân Lập tự kinh , khuynh đảo đông hải sản quân cơ, động thể thao chất cam quất Việt, gió lai bụi phấn bàng giao chỉ, Hồn lân thân báo đuôi khê đá, Thiên chu ngụ vân mày thiên tử, Côn luân hoa sơn mày bất phùn, Hoa nguyệt ám tà hại nguyệt nga, đảm dại sinh kỹ hại côn Luân,kinh luân không thành đá không lăng, Tự Lôi không tự Tu không la. " kỹ dại trên đầu ngụ bất tuân, Hạt lặn Đại dương hồn cá bay ,Tinh tụ theo gió lỡ không gian, chẻ đôi sự kiện tam bất toại, Tràng đào sân nữ lạc vị thế, Hoãn loạn trời trăng nhốt khẩu hình, Chân sinh tiên kiếp nguyên khởi nguyên, Long tàn Linh tụ lạc trụ biển, Dồn mặn Tinh càn tại trụ vương "✓ Long tàn Linh tụ tụ trụ vương ✓