-->

Hyviequoc &dron protozoa king RZ Mobile Society wold

Nhà tiên tri về hyviequoc & dron , theo sự lập luận sách sử cổ , Ứng ngiệm ,  khởi đầu tiên thế kỷ 2 Trước công nguyên , kỳ phát triển đồ đá , thuyết âm mưu , 


 sách cổ tây á : hạt nước trong không khí  hấp thụ hạt tia mặt trời , có thể nhìn thấy hào quang rực rỡ  , sự hòa hợp,  thuần khiết hạt bụi hyviequoc âm tiếng động dron sẽ Sinh ra hạt mầm sống động , đồng địu, thế hệ.  Vi dụ:  các bạn nhìn không thể diễn tả bằng lời được.   " thiên thần nhảy múa " thiên nga nhảy múa,  bá tước chìêm đắm khúc nhạc thiêng đàn vậy. ban ơn thuần khuyết.. âm nhạc bồi đắp đức tin, thiêng liêng bầu trời công giáo vậy.