-->

Hồ Tuyết Hàm tiên cơ


 

Hồ Tuyết Hàm tiên cơ, Hoa Sơn Tuyết trắng soá , gió lùa vào Tây bắc, Hắc tằm điu tâm khẩu, nhã tơ tằm mê linh, Cam ly chuyện ách thành, Giọt lệ phi yến phi, Thủy tề Thơ cởi mây, Êm ả say tiểu mụi, bụi trần chu thế ai ,lượn lờ khúc uốn lượn , trăng  lên đảm nguyệt nga , trăng nhô thùy sóng lặng, mặt biển sóng ngầm trôi , Êm ả tảo vi diệu.