-->

Hội Giả thuyết sự sụp đổ " 24h"

Giả thuyết sự sụp đổ loài người. 'Người owl 'được chọn lọc Để tạo ra một sinh thể mới tế bào khả năng.? nền văn minh mới (T)" 9 tia hyvienquoc". Theo mệnh lệnh bản thể cá nhân cần thuyết để tái sinh bản thể mới tạo ra các sự kiện mới..........! có khả năng chống lại môi trường xấu xung quanh. 

ý nghĩa các nền văn minh lớn hơn được tạo ra để theo đuổi hòa bình , chọn lại.. tạo ra, hai tập hợp thể hữu cơ có nghĩa của từ " hynes " các tế bào gốc cổ đại trong một số trường hợp khác từ người đối diện của bạn, " Cái bắt tay " được biết mang lại nhiều cá thể trong thời gian Vượt hàng rào bảo vệ thể chống lại môi trường xấu xung quanh, "thể" làng da ( bạch tạng) Diều hâu với sự tiến hóa vượt trội tế bào gốc cổ đại, những người có thể tự do giao tiếp (0) ? ......... Các nhà khoa học Australia về lỗ thủng (M) ............! ôzôn ở vùng nhiệt đới Latinh "Vitoria" về các tia mặt trời trong ngôi M của Hyvienquoc bị cáo buộc là không có tế bào để tăng cường sức khỏe cho người dân của họ (D) Nỗi sợ hãi đó bởi, những năm gần đây người có thể tự do trong mọi hoàn cảnh ()..........!NS , đặc biệt là những người tự do * sự kiện 24Th* có ý định phá vỡ " shessenko ". © "Không chia sẻ ThK cpy" Sự sụp đổ  nền văn minh loài người Giả thuyết III owl ? Hội Giả thuyết Sự sụp đổ loài người.