-->

Even if there's chaos in the world, Whether the moon is full or full, the fourteenth world is yours

Vietnam's: Cuộc sống này rất tốt cho tất cả mọi người, có gì đó thật đặc biệt với những cơn mưa sóng biển, dù bạn có tìm kiếm hay chạy hàng triệu vòng trên trái đất cũng không thể tìm thấy một nửa của chính mình, một nửa chính bản thân mình,... Mỗi ngày mới niềm vui lại đến vụt tan vỡ vụn rã rời thể mình... vâng !  khi Hoàng hôn đến lúc nào cũng có suny bên cạnh. Đêm tối trời lạnh chiếc áo mỏng tan, cũng cảm thấy ấm áp với đi nổi buồn, khi ngủ mơ hay tắm biển mồ hôi không thể hòa tan với loãng thời gian hãy tự đặt thời gian cho bản thân mình,  thay để thời gian bản thân áp đặt chính mình. Dù có loạn đi nữa kia thế giới, Dù mặt trăng có tròn không rằm , mười bốn kia tất cả thế giới..là của anh.

 This life is good for everyone there's something special with the waves, no matter how you search or run a million laps of the earth you can't find your other half, your other half I,... Every new day, the joy comes crashing down and falling apart from my body... yes! When the sunset comes, there is always suny by my side. When it's cold at night, the thin shirt melts, you also feel warm and sad, when you dream of swimming in the sea, sweat cannot dissolve with time or put your own time instead of your own time. impose yourself. Even if there's chaos in the world, Whether the moon is full or full, the fourteenth world is yours.