-->

The afternoon sun fell down the hill Tuyết Hạ Pleiku

The afternoon sun fell down the hill,
Pleiku komtum travel 

the dew reaching Van permeated her breath, the stork wings flew to find a place to land, Young melon trees were sparse with blue poplars, the old moon's shadow fell on the double tops, At night, Lang Dak To fell.;Sương giăng Vân thấm hơi thở, Cánh cò bay tìm nơi đậu, Cây mướp non lưa thưa rặng dương xanh, Bóng trăng già rơi ngọn đồi, Đêm LangĐăk Tô rơi ;
Tuyet ha camera.
Tuyết Hạ does not copy copyrighted images just for viewing and sharing.