-->

Pongour waterfall pours breast milk,

Pongour waterfall pours breast milk
Pongour waterfall poured mother's milk, diaphragm sobbed the first pistil of her life, gently chirong's breath, wavy hair fluttering down her shoulders, rhythmic wind remained, Letting go of bitter drops .. shoulder trade. ; Pongour thác đổ dồn sữa mẹ, hoành phi nức nở nhụy đầu đời, nhẹ nhàng hơi thở nàng chirong , tóc bay gợn đợn sóng xõa buông vai, hơi gió nhịp nhàng còn đọng lại, Buông mê giọt đắng.. nghụ buôn vai.;.