-->

Chu pak waterfall depends on the mother

Chu pak waterfall depends on the mother, Bamboo leaves in the forest are ecstatic in the blue sky, the stigma of the branches is bitter at the tip of the lips, The sunset falls far below the branches, Salty sweat drips into the tea leaves, Greed gently tastes the last sweetness. ;Chu păk waterfall is spicy with mother's milk, Bamboo leaves in the forest are ecstatic with the blue sky, the pistil of the first life is bitter, The sunset is far below the branch, A drop of salty sweat soaked in green tea, gently tasting the last sweetness; ;Thác Chu păk cay sữa mẹ, Lá trúc trong rừng ngây ngất trời xanh, nhụy cành đầu đời đắng  môi, Hoàng hôn buông xa dưới cành, Giọt mồ hôi mặn thấm chè xanh, nhẹ nhàng nếm vị ngọt cuối cùng;