-->

Bitter taste Chupak

Bitter taste Chupak
,, Bitter taste Chupak ,, Chupak waterfall depends on the mother rock, Bamboo leaves in the forest are ecstatic in the blue sky, The stigma of branches is bitter at the tip of the lips, Salty sweat lobes on tea leaves , Evening sunset is far from the branches, Gentle taste sweet at last.;Vị đắng Chupak,, thác Chupak tựa đá mẹ, Lá tre rừng ngây ngất trời xanh, Nhụy cành đắng đầu môi, Mặn mồ hôi thùy lá trà xanh, Hoàng hôn xa lạ cành, vị dịu ngọt ngào cuối cùng;
Chupak waterfall

  ⁠☯⁠‿⁠☯   no compy share